MYKI, 1400M2, dz.66- MPZP, J.WADĄG- 3KM OD OLSZTYNA- MOŻLIWA ZAMIANA NA MIESZKANIE.

działka budowlana • na sprzedaż • Myki

150 000  • 1400 
107 zł za m2

 Kontakt

Oferuję na sprzedaż działkę o powierzchni 1400m2 znajdującą się w Mykach, gm.Dywity.
Działka obecnie ma nr 66. Działka wykarczowana- przygotowana pod budowę.

Z nieruchomości będzie wydzielonych 8 działek o powierzchni około 1400m2-1500m2- możliwość wyboru miejsca.
Możliwość zakupu trzech działek.
Media projektowane:
- prąd- podpisana umowa przyłącza.
- gaz w drodze.

Działka znajduje się 530m od jeziora WADĄG, 3km od Olsztyna.

Istnieje możliwość wybrania działki, lub zakupu trzech działek.

Istnieje możliwość dogadania się ze współwłaścicielami odnośnie wykonania wodociągu.

MOŻLIWA ZAMIANA NA MIESZKANIE W OLSZTYNIE.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA:
https://uldk.gugik.gov.pl/dzinfo.php?dzialka=281404_2.0011.66&print
MN03
§ 17. Ustalenia dla terenu MN 3
1. Teren oznaczony na rysunku symbolem MN 3 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Zakazuje się dokonywania zmian ukształtowania terenu, zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych
i układu hydrograficznego.
3. Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę 1000 m2
, a na terenach o spadku przekraczającym 10% 1200
m2
.
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KDD 4 i 5,0 m od
pozostałych dróg. Zakazuje się sytuowania zabudowy w strefie uciążliwości linii energetycznej SN.
5. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe.
Maksymalna wysokość od poziomu najniżej położonego wejścia do budynku do najwyższego punktu kalenicy
dachu, nie może przekraczać 10,0 m. Wyniesienie poziomu parteru maksimum 0,75 m od poziomu gruntu.
6. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych od 35-45o
7. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,
- dla elewacji kolory pastelowe - zakazuje się stosowanie kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor: czerwony ceglasty.
8. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej każdej działki nie może być mniejszy niż 70%.
9. Nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki.
10. Wskaźnik intensywności zabudowy 0,20.
11. Dopuszcza się na każdej działce jeden wolnostojący budynek gospodarczy lub garażowo-gospodarczy
o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60 m2
, wysokości do kalenicy dachu maksimum 5,0 m, z dachem dwu
lub wielospadowym o kącie nachylenia 30-35o
. Ustala się sytuowanie programu garażowego i gospodarczego
w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym lub bezpośrednio przy granicy działki zgrupowanego z podobnymi
budynkami na działce sąsiada.


Zapraszam do oglądania:
782002728
  • od kiedy dostępna: 2023-09-27
  • powierzchnia: 1400 m2
  • kształt działki: kw,pr
  • dojazd: utwardzony
  • media: gaz, prąd
  • data dodania: 27 Wrzesień 2023
  • data ostatniej aktualizacji: 19 Październik 2023


Dane kontaktowe

Logo agencji

Home - Nieruchomości Dorota Piskorowska

ul. Borowa 4 lok. 15 10-900 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie

tel: +48 782 002 728

tel: +48 782 002 729