DYWITY, dz.1/21 ul.Barczewskiego, 1098m2, media w drodze !

działka budowlana • na sprzedaż • Dywity • ul. Walentego Barczewskiego

203 000  • 1098 
185 zł za m2

 Kontakt

Oferuję na sprzedaż działkę o powierzchni 1098m2 znajdującą się w Dywitach przy ul. Barczewskiego.
Aby dojechać do działki należy kierować się pod adres pobliski ul.Barczewskiego 69.
Nr działki 1/21.

Media:
- skrzynka od prądu przy działce,
- kanalizacja przy działce w drodze,
- gaz przy działce w drodze,
- internet przy działce w drodze,
- woda na rogu ulicy.

Na działkę był wykonywany odwiert- do wglądu.

Działka objęta MPZP.
Oznaczenie MN5.
https://mpzp.igeomap.pl/doc/olsztyn/dywity/014.pdf
§ 18. Ustalenia dla terenu MN5
1) Teren oznaczony na rysunku symbolem MN5 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2) Utrzymuje się istniejący podział terenu Tereny podzielone na działki budowlane
3) Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę 1000m2
.
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KD2,
KDW3 i 10,0m od drogi oznaczonej symbolem KL.
5) Wymaga się opracowania dokumentacji geotechnicznej dla budynków na działkach 1/8, 1/9, 1/18, 1/19, 1/20,
1/21, i 1/22. Miejsce usytuowania oraz warunki posadowienia budynku będą ustalone na podstawie tej
dokumentacji, z zachowaniem istniejącego zbiornika retencyjnego.
6) Przez teren działki Nr 1/17 przeprowadzona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w pasie o szerokości 3,0m,
oznaczonym symbolem IKR. Pas ten może być wydzielony z działki albo pozostawiony w jej granicach, jeśli
właściciel tej działki zobowiąże się, że na tym terenie nie będzie sytuował zabudowy, sadził drzew, a także
udostępni możliwość okresowego przeglądu i remontu sieci.
7) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe. Maksymalna
wysokość od poziomu gruntu do najwyższego punktu kalenicy dachu nie może przekraczać 10,0 m.
8) Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych od 35-45o
9) Ustala się następującą kolorystykę budynków:
a. dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy
kolor,
b. dla elewacji kolory pastelowe - zakazuje się stosowanie kolorów jaskrawych,
c. dla dachów kolor czerwony ceglasty.
10) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej każdej działki nie może być mniejszy niż 70%.
11) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,30
12) Dopuszcza się na każdej działce jeden wolnostojący budynek gospodarczy lub garażowo-gospodarczy, o
powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 60 m2
, wysokości do kalenicy dachu maksimum 5,0 m, z dachem dwu
lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 30-35º. Zaleca się sytuowanie programu garażowego i
gospodarczego w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym lub przy granicy działki (w formie zabudowy
bliźniaczej).Zapraszam do oglądania:
782002728
  • od kiedy dostępna: 2022-01-18
  • powierzchnia: 1098 m2
  • kształt działki: kw,pr
  • dojazd: utwardzony
  • media: gaz, internet, kanalizacja, prąd, woda
  • data ostatniej aktualizacji: 8 Luty 2022


Dane kontaktowe

Logo agencji

Home - Nieruchomości Dorota Piskorowska

ul. Borowa 4 lok. 15 10-900 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie

tel: +48 782 002 728

tel: +48 782 002 729